Yalnızız (Kitap Sözleri)

Peyami Safa Sözleri

Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden Yalnızız, Peyami Safa’ya ait bir roman. Peyami Safa↵ nın bu en olgun ve en son eserinden sizin için harika alıntılar derledim. Peyami Safa Sözleri başlıklı bu sayfada bunları okuyacaksınız. Ayrıca bir kitap yorumu da yazdım. Yorum yazısına ise buradan↵ ulaşabilirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim.


Yalnızız

Kitap Sözleri

yalniziz-yalnızız-peyami-safa-sozleri-kitap-sozleri (3)

Ayrılık Ne Öğretir?

“Ben onun için neyim? İkimiz de bunu bilmiyoruz. Ayrılık -en müthiş test- bunu öğretecek bize.”

“İnsanın içi rahat olmazsa hayatın zevki yoktur.”

En Bahtiyar Kadın Kimdir?

“Bu dünyada en bahtiyar ve zeki kadınlar kimlerdir, bilir misiniz? Hiç bir sırrı olmayanlardır.”

Uyku

“Tavşan gibi korkak uykular vardır. En küçük bir endişe ruhta çıt çıkarsa dört nala kaçarlar.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)

Dünya

“Bu dünya o kokladığın limona benzer: Yuvarlak, ekşi… Fazla sıkmaya gelmez, tadı kaçar.”

Unutmak İçin

“Unutmak için en iyi çare unutmaya çalışmak değil, çalışmamaktır…”

Kıskançlık

“Hayranlık, mağlup olmuş bir kıskançlıktır.”

Sakin Olmalısın

yalniziz-yalnızız-peyami-safa-sozleri-kitap-sozleri

Kalbin Müdafaası: Nefret

“Bu, kalbin kendi kendisine karşı müdafaasıdır. Sevgilide kaybolmamak için nefret sebepleri arar, bulamazsa yaratır. İşte böyle kendi kendini aldattığını anlayınca da utanır ve ona daha çok bağlanır. Kendi yalanlarını affetmeyen kalbin kendine verdiği ceza.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)

Varlığın Oluş Süreci

“Bir öksürükle gökte bir yıldızın düşmesi arasında sıkı münasebetler vardır ve bunlar bir büyük oluş prosesinin (sürecinin) ayrı ayrı görünüşleridir.”

Hastalık ve Ruhun İsyanı

“Her hastalık evvela ruhta başlayıp sonra vücuda sirayet etmiş bir isyandır.”

Enerjik, Hedefli, İyimser Bir Sabır

“Çaresizlik ve tehlike anları vardır ki o zaman çırpınmaya ve haykırmaya gelmez. Batar insan ve boğulur. Marifet o anları geçirmektir. Sonrası gittikçe kolaylaşır. Kadere teslim olmak lazımdır o anlarda. Menfi, miskin, âciz bir tevekkül değildir bu. Anlıyor musun? İsyanın tekniğidir. Yani sabırdır. Müspet, enerjik, hedefli, iyimser bir sabır.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)

Yalan Söyleyen Kişinin Beden Dili

“Ben yalan arayan zekânın gözlere verdiği ağır hareketi bilirim. Çok az yanılmışımdır. Bakış evvela sağa ve sola doğru kayar. Arama başlamıştır. Sonra göz bebeği yukarıya doğru bir kavis çizip aksi istikamete iner. Sonra tam karşı tarafa bakar. Donuktur. Bulamamıştır. İki üç defa kırpılır. Korku çırpınışı. Yalan aradığının sezilmesi ve aranan yalanın bulunmaması korkusu. Nihayet bütün yüzde, gergin çizgileri gevşeten bir kurtuluş hareketi. Yalan bulunmuştur.”

yalniziz-yalnızız-peyami-safa-sozleri-kitap-sozleri (8)

Simeranya

“Bugünkü insanın kendi kendisi hakkındaki telakkisinden, bilgisinin temellerine, metotlarına ve bütün sosyal müesseseleriyle değer sistemine kadar baştan başa inkılaba muhtaç bir dünyanın huzursuzluğunu duyan bir adamın 150 yıl sonraki tekâmül inkânlarını düşünerek tasarladığı muhayyel bir ülke…”

“Simeranya, herkesin her sosyal harekette samimi ve tam iştirakini sağlayan yeni bir cemiyet yapısının adıdır. Bu iştirak bütün sosyal meselelerde herkesin, her gün ve her an müşterek bir ideale doğru bütün davranışlarını ahenklendiren yeni bir cemiyetin bünyesinden ve normal işleyişinden doğar.”

Gül Bile Yalan Söylüyor

“Bak, şu gül bile yalan söylüyor. Öyle taze bir duruşu var ki manası, ‘ben solmayacağım, ben ebedîyim’den başka bir şey değil. Yarına kadar solacak halbuki. Yalan söylüyor.”

Kedere de İhtiyaç Var

“Bahtiyar olmak için bedbaht olmaya ihtiyacı var. Her insan böyledir fakat Mefharet gibi galeyanlı tiplerde bu daha açıktır: ‘Başının belâsını arıyor.’ der halk. Her insan arar bunu. Farkında değildir. Sanatkârlar hissederler. Fuzuli’yi hatırlayın: ‘Yani ki çok belalara kıl müptela beni.’ Hamit de Makber’in önsözünde ‘Kederimin artması için sevinmek isterim.’ der. Aynı şeydir: Sevincinin artması için kedere ihtiyacı var, demektir.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)

Allah’a Yöneliş

“Yirminci asrın yalnız spiritüalist filozoflarında değil, tabiat âlemlerinde de tabiatı aşan metafizik prensiplere ve Allah’a doğru bir yöneliş görüyoruz.”

Sevgi

“İnsana kendi kendisinin üstüne çıkmak zevkini veren sevgi, yalnız analık aşkından ibaret değildir. Hürriyet ve menfaatlerimizi, başka ruhlarla kaynaşmak için de feda ederiz. Cinsî olmayan bir aşk, bize, benliğimizi aşmayı ve sevgilimizin şahsiyetine dalarak, insanda sosyal ve üniversal bir iştirakin ilk merhalesini yaşamayı gösteren bir yükseliştir.”

yalniziz-yalnızız-peyami-safa-sozleri-kitap-sozleri (4)

Gizlilik

“Her gizlinin altında muhayyileyi alabildiğine koşturan bir sonsuzluk vardır ve sen bir kere bu gizliyi yarattıktan sonra, artık onun derinliğine hudut çizmekten aciz kalırsın ve dört nala giden şüpheye dizgin vurmak senin elinde değildi.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)

Arkamdan Bıçaklanmak

“Bütün projelerini bana bildirmelisin ki rekabeti kabul veya mücadeleyi terk edeyim. Arkamdan bıçaklanmaya gelemem.”

“Hayvan! Ne anlarsın sen bir kızın ruhundan? Kalbimin içinde balta ile ameliyat yapmak istiyorsun: Vahşi!”

Ruh Disiplini

“Gayri şuur ruhun uşak dairesidir. Bodrum katı. Kendi derinliklerine inmesini bilen insan için orada da disiplin kurmak mümkün.”

yalniziz-yalnızız-peyami-safa-sozleri-kitap-sozleri (5)

Görünmeye İhtiyacı Yok

“Bahtiyar insanın bahtiyar görünmek için o kadar gürültü patırtıya ne ihtiyacı var?”

Yalnızım

“İntihar ediyorum. Kendi kendimden nefretimin çerçevelediği ve çirkinleştirdiği bir dünyada yalnızım.”

“Büyük kalabalıkların ortasında, insan denilen sosyal mahluk kendi… Kendi iç dünyasının mahbusu hâlinde, şifasız bir yalnızlığa mahkûm.”

“Yalnızım, evet, herkes yalnızdır, yalnızız.”

Yalnızlık Dramından Kurtulmak

“Bizim ebedî kalmaya namzet tarafımız, herkese, her şeye, her zamana, her mekâna şâmil ve Allah’a bağlı olan bu ‘şuurüstü’ ruh bölgemizdir. Onu geliştirdiğimiz nisbette yalnızlık dramımızdan kurtuluruz. Her şeyle, herkesle, her zaman ve her mekânla, nihayet Allah’la beraber -bir seviyede değil, birlikte- oluruz.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)

“İnsanın varlaşma hamlesinden ebedîlik hayali ve neşesi doğar. İnsanın yoklaşma hamlesinden fanilik ve geçicilik duygusuyla birlikte onun büyük sıkıntısı doğar.”

Aşk Değil Bu, Dostluk Değil

“Beni ona bağlayan hisse bir isim takamıyorum. Aşk değil bu, dostluk değil. Dostluk ve ahbaplık gibi, zora gelince feda edilebilecek bir şey değil. Sevilmenin gururu var, tabii bu biraz da sevmektir. Aşka yakın bir sempati mi? Galiba. Çünkü aşk olsa, ona hürriyetimi feda ederdim; kuvvetli ve sempati olmasa, onu hürriyetime feda ederdim. İkisini de yapamıyorum.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)

“Aşka ait her mesele, yalnız onunla, onun içinde hallolur. Aşk kendisine dışarıda ne hedef ne de vasıta arar. Dışarıdan himayeye de ihtiyacı yoktur. Bir sömürge değil, muazzam bir imparatorluktur o.”

yalniziz-yalnızız-peyami-safa-sozleri-kitap-sozleri (7)

Kendine Gel!

“Bırak şu maddeyi, boğ şu ölçü dehanı, doy şu fizik ve matematik tecessüsüne, kov şu kemiyet fikrini, dal kendi içine, koş kendi kendinin peşinden, bul onu, bul kendini, bul ruhunu, bul, sev, bil, an, gör, kendi içinde gör Allah’ını. Kendine dön, kendine bak, kendine gel.” (Yalnızız, Peyami Safa sözleri)


Yalnızız Kitap Yorumu↵


Yorum yapmadan geçmeyin!


Kitap Yorumları  (Türk Edebiyatı)  Tıklayınız↵

Kitap Yorumları  (Dünya Edebiyatı)  Tıklayınız↵

Kitap Sözleri  (Türk ve Dünya Edebiyatı)  Tıklayınız↵

Anlamlı Sözler Tıklayınız↵

Yazar Hakkında

YORUMLAR
 1. Melik Vatansever

  Bir çırpıda bitti gitti.Çalışmanızı okurken hayatım yaşadıklarım bir film şeridi gibi gözümün önünden geldi geçti.Hepimiz nasıl aynıyız böyle…..

  • Kendimizi anlamanın, tanımanın ve yaşadıklarımızı doğru değerlendirebilmenin en kestirme yolu kitaplardan geçiyor.
   Kitapların en güzel tarafı da bu bence.

 2. Beyza Nur

  🌷

 3. Teşekkürler… 🌷🌿

 4. Ebru

  Merhabalar,

  Peyami Safa‘nın kaleme aldığı romanları içinde en fazla beğendiğini ifade ettiği, anlatım tekniği ve olay örgüsü bakımından bütün eleştirmenlerce Türk edebiyatının en ciddi psikolojik romanı olarak kabul edilen “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu” kitabından en çok beğendiğim 17 alıntıyı sizinle de paylaşmak istedim: http://www.ebrubektasoglu.com/yazi/peyami-safa-matmazel-noraliyanin-koltugu-romanindan-hafizama-kazinan-17-alinti/

  Güzel okumalar dilerim,
  edebiyatla ve sağlıcakla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir