Huzur

HUZUR

Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın Huzur adlı romanı, Türk edebiyatının en önemli klasiklerinden biridir. Ele aldığı fikirlerle günümüzün meselelerine de ışık tutan bu önemli roman için yazdığım yorum ve inceleme yazısına  buradan↵ ulaşabilirsiniz.

Bu sayfada ise romandan derlediğim kitap sözlerini okuyacaksınız. Farklı alıntıları da okumak isterseniz yorum ve inceleme yazısına bakabilirsiniz.

KİTAP SÖZLERİ

huzur-ahmet-hamdi-tanpinar

Türkiye Sadece Türkiye Olmalı

“……. Bugün bir insan Türkiye’yi her şey olabilir, sanabilir. Halbuki Türkiye yalnız bir şey olmalıdır; o da Türkiye. Bu ancak kendi şartları içinde yürümesiyle kabildir.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Beyhude Çalışmak

“Sadece çalışıyor, emek sarf ediyor fakat insan beyhude çalışırsa çabuk yorulur. Bakın, hepimiz yorgunuz!”

Bir Yığın Yarı Münevver

“Çocuklarımızı muayyen yaşlara kadar okutmayı âdet edindik. Bu çok güzel bir şey fakat günün birinde bu mektepler sadece işsiz adam çıkaracak, bir yığın yarı münevver hayatı kaplayacak. O zaman ne olacak? Kriz.”

Marmara

Marmara, serveti içinde gömülmüş uyuyor.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Fakirlik

“Fakirlik insanı güzelleştirir ve asilleştirir. Fakat sefalet hoyratlaştırır, ruhen sefil eder. İnsan da insanı öldürür. İnsanlık şerefi ancak muayyen bir refah içinde mümkündür. ”

Bari En İyisini Oku!

“Mademki okuyorsun, dedi, bari en iyisini oku…” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Sesini Bir Daha İşitememek

“Birdenbire babasını olduğu gibi karşısında gördü ve bu hayal ona bir daha onu görmeyeceğini, sonuna kadar onun varlığından uzak kalacağını, bir insanı bir daha görmemenin, sesini bir daha işitmemenin, bir daha hayatına girmemenin keskin ve yenilmez acısıyla ona hatırlattı.” (Huzur)

Hakiki Ölüm

“Hakiki ölüm ızdırap değildi, kurtuluştu.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

“Biz düşüncelerimizi çok defa omuzlarımızda taşırız. Onun için onları kımıldatmamız bu düşüncenin ağırlığı nisbetinde güç olur.”

Nasıl Okuyoruz?

“Çoğumuz seyahat eder gibi, benliğimizden kaçar gibi okuyoruz. Mesele burada.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Şarkın En Klasik Zevkli Milletiyiz

“Hele mazi ile bağlarımızı kesmek, garba kendimizi kapatmak… Asla! Ne zannediyorsunuz bizi! Biz şarkın en klasik zevkli milletiyiz. Her şey bizden bir devam istiyor.”

“Belki bir insan hayatı zamanın fırınında ateşe attığımız bir kâğıt kadar çabuk yanıyor.”

Büyüklük Bizim İçimizde

“Yolun büyüğü küçüğü yoktur. Bizim yürüyüşümüz ve adımlarımız vardır. Fatih, yirmi bir yaşında İstanbul’u fethetmiş. Descartes da yirmi dört yaşında felsefesini yapar. İstanbul bir kere fethedilir. Usul Üzerine Konuşma da bir kere yazılır. Fakat dünyada milyonlarca yirmi bir, yirmi dört yaşında insan vardır. Fatih veya Descartes değillerdir diye, ölsünler mi? Kesif yaşasınlar yeter. Yani büyük yollar dediğiniz şeyin büyüklüğü bizim içimizdedir.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

huzur-ahmet-hamdi-tanpinar

Sade Bir Hayat

“…Mesela Şeyh Galip… Genç yaşta, en parlak devrinde ölüyor. Başlı başına hikmet olan bir terbiyeden geçmiş… Mesela Dede. Bine yakın eseri var. Hayatına bakıyoruz; herhangi bir hayat… (Bu insanları) İnsan neredeyse şartların üstünde yaşıyor sanacak. Mesela bunların hiçbiri dünyayı ıslaha kalkmıyor. Halbuki sizin komşunuz Vanî Efendi, o kalkıyor, insanoğlunun huzuruyla, saadetiyle oynuyor. Ümitsizlik onu yenmiş… Birinciler nefsine sadık olarak yaşamanın sırrını bulmuşlar. Öbürleri kendilerini aldatıyorlar…”

Farkındalık

“Yaşadığı ana kendisini bırakmanın sükûnetini tadıyordu.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

İçten Zengin Olmak

“Gezdikçe köşkün zevkini tatmıştı. Burada çok basit şeylerin güzelliği vardı… İngiliz mecmualarında resimlerini seyrettiği şatolar, on sekizinci asır köşkleri gibi bolluk ve lüks içinde değildi. Burası içten zengindi.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Hatıra

“O günün hatırası onun hem bağrında saplı hançeri, hem ömrünün som altından bahçesiydi.”

Korkan Mahluk: İnsan

“İnsanoğlu tam sevinemez, bu onun için imkânsızdır. Düşünce vardır, küçük hesaplar vardır ve korku vardır. Bilhassa korku vardır. İnsanoğlu korkan mahluktur.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

“… ya gelmezse… Ya bu geliş tam olmazsa…”

Bütün Kâinatımla Ona Taşınacağım

“Mademki o benim için artık her şeydir, o hâlde bütün kâinatımla ona taşınacağım.”

Seni Kendimde Taşıyorum

“Görünmezsen ne çıkar, ben seni kendimde taşıyorum.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar )

Aşk

“Aşk… dedi. Hayatın içimizde gülümseyen yüzü.”

Manevi Vazife

“Bunların hepsi manevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş insanlardı. Onun için şahsiyetlerini ölümden ötede bile kabul ettirdiler.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Kolay Kolay Kurulmaz

“Sen bir ruh saltanatının kolay kolay kurulacağına inanır mısın?”

Eskileri Bozmak İşe Yaramaz

“Hepsi bir medeniyet çöküntüsünün yetimleridir. Bu insanlara yeni hayat şekilleri hazırlamadan evvel, onlara hayata tahammül etmek kudretini veren eskilerini bozmak neye yarar. Büyük ihtilaller bunu çok tecrübe etti. Netice olarak insanı çıplak bırakmaktan başka bir şeye yaramadı.”

İnsan Şefkate Muhtaç

“Halbuki insan doğduğu günden itibaren mağluptur, şefkate muhtaçtır.”

Bursa

“Orada (Bursa’da) musiki, şiir, tasavvuf hep iç içe konuşuyor! Taş dua ediyor, ağaç zikrediyor…” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Kendimizi Sevmiyoruz

“Kendimizi sevmiyoruz. Kafamız bir yığın mukayeselerle dolu. Dede‘yi Wagner olmadığı için, Yunus‘u, Verlaine; Bâkî‘yi, Goethe ve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya’nın o kadar zenginliği içinde, dünyanın en iyi giyinmiş milleti olduğumuz hâlde çırçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her şey bizden bir yeni terkip bekliyor; biz misyonlarımızın farkında değiliz. Başka milletlerin tecrübesini yaşamaya çalışıyoruz.” (Huzur)

Allah

“Elbette bütün ahlakımız ve iç hayatımız Allah fikrine bağlıdır.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

huzur-ahmet-hamdi-tanpinar

Avrupa Bizi Hiç Düşündü Mü?

“Onların meseleleri için kan dökmek hoşuma gitmiyor. Avrupa tehlikede imiş. Bana ne! Biz tehlikedeyken o düşündü mü? Balkan Harbi’nde bir kere felaketi önlemeyi aklına getirdi mi? Asırlardır bize soğukkanlılıkla ameliyat yaptılar. Kestiler, biçtiler. Birkaç asırlık topraklarımızdan ot gibi söktüler. Sonra pirinç tarlasına havuç eker gibi yerimize başka milletler ekildi.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Tek Çare

“-Fena  şeyden iyi bir şey doğmaz!
-Bazen o fena şey, tek çare olur. Kangreni ameliyat durdurur.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Haksızlığı Kabul Etmemek

“Fenalığı kabul etmemek lazım. Haksızlığı her kabul ediş, daha büyüğünü doğuruyor.
Bir nokta daha var. Haksızlığa hücum ederken yeni bir haksızlık yapmamak…”

Maddenin Izdırabı

“Tanıdığı adamdan bu odada ne vardı? Maddenin ızdırabından başka hemen hemen hiçbir şey.”

Hiçbir Şey Bize Ait Değil

“Şu dünyada etrafımızdaki şeylere ne kadar az sahip olabiliyoruz. Bu ayakkabılar, bu şemsiye, bu evin içindeki eşya, evin kendisi, her şey gibi onundu. Yalnız kendisinin olanlar vardı, başkalarıyla paylaştıkları vardı. Fakat yarın, Allah göstermesin, ona bir şey olsa. Hepsi onun olmaktan çıkacaklardı.” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)

Yalansız Bir Hayat

“Ya Rabbim bize sağlık ver…
Hayatı olduğu gibi kabul edecek sağlık…
Hiçbir şeye aldanmadan, kendimize yalan söylemeden, kendi yalanlarımıza, gölgelerimize tapmadan yaşamak…” (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)


Eserden derlediğim farklı alıntıları da okumak isterseniz  buraya↵  bakabilirsiniz.


Kitap Yorumları  (Türk Edebiyatı)↵

Kitap Yorumları  (Dünya Edebiyatı)↵

Kitap Sözleri  (Türk ve Dünya Edebiyatı)↵

kitap-sozleri (22)

Yazar Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir